We use cookies to enhance site navigation, analyze site usage, and make better experience for visitors. Learn more.

Lähtisitkö maratonille treenaamatta?

Työelämän kuormittavuus ja johtajien jatkuva paineen alla työskentely aiheuttavat monia ongelmia. Yksinäisyys, väsymys, avainhenkilöiden väliset skismat ja tuen puute heikentävät sekä hyvinvointia että tuloksia. Tällaisissa tilanteissa korostuvat mielen taidot ja mielenhyvinvointi, jotka ovat avainasemassa kun puhutaan kenen tahansa onnistumisesta työtehtävissään. Tästä huolimatta mielen taitojen ja mielenhyvinvoinnin palveluihin ei panosteta tarpeeksi. Krooninen stressi, uupumus, yksinäisyys ja mielenterveyden ongelmat aiheuttavat valtavia kustannuksia yksilöille ja yrityksille. Erityisen kriittisessä asemassa ovat johtajat, koska johtajien uupumus on suoraan yhteydessä liiketoimintaan ja ennustaa myös työntekijöiden uupumista.

Mielenhyvinvointi tarkoittaa omaa kokemustasi siitä, kuinka hyvin voit psyykkisesti. Mielenhyvinvoinnin kohdalla ei ole kuitenkaan kyseessä joko/tai -asetelma, vaan se on jatkumo. Me kaikki seilaamme sillä samalla jatkumolla, jossa elämän kriisit, riittävä määrä painetta ja kuormitusta sekä heikot mielen työkalut voivat heilauttaa meidät mielen pahoinvoinnin puolelle ja pahimmillaan mielenterveyden häiriöksi asti.  Ja vaikka mielenterveys ei koskaan järkkyisikään diagnoosiksi asti, on jokaisella meistä elämässään jaksoja, jolloin mieli ei voi parhaalla mahdollisella tavalla, mikä on täysin normaalia.

Tätä voi verrata urheilijan arkeen, jossa vastaan tulee pienempiä ja isompia vammoja, suorituskyky vaihtelee päivittäin ja toisinaan lähestytään ylikuntoa. Samaan tapaan jokainen ihminen kohtaa arjessaan ongelmia, jotka vaikuttavat mielenhyvinvointiin. Tästä huolimatta, siinä missä urheilija kehittää lihaskuntoaan suoritusta varten, muuttaa suunnitelmaansa venähdyksen takia, tai kuntouttaa lääkärin ohjeilla polveaan ennen seuraavaa hyppysuoritusta, mielen taitojen harjoittelu tai avunhakeminen tiukan paikan tullen ei tule meiltä aina yhtä luonnostaan.  Fakta kuitenkin on, että treenaamalla mielen taitoja ja pyytämällä apua ajoissa voi välttyä monelta vakavammalta ongelmalta.

Jos haluat menestyä triathlonissa, kannattaa uida, juosta ja pyöräillä. Jos haluat olla vahva, ovat kyykyt ja maastavedot oikea valinta. Samoin kuin urheilussa, mielenhyvinvoinnissa on pitkälti kysymyksessä muutaman perusasian haltuunottaminen. Itsetuntemus, eli omien ajatusten, tunteiden, uskomusten ja arvojen tunnistaminen, on yksi tärkeimpiä mielen taitoja. Se mahdollistaa mm. oman käyttäytymisen paremman hallinnan, parempien valintojen tekemisen ja helpottaa jokapäiväistä vuorovaikutusta. Minäpystyvyys, eli usko omiin kykyihin suoriutua, on puolestaan tärkeä taito, kun halutaan saavuttaa tavoitteita ja kasvaa. Tätäkin taitoa kannattaa harjoitella, sillä jos usko omiin vaikutusmahdollisuuksiin ja kykyihin on korkea, on myös menestymisen todennäköisyys huomattavasti parempi. Sekä hyvä itsetuntemus että minäpystyvyys tukevat molemmat psykologista resilienssiä, joka tarkoittaa taitoa kohdata vastoinkäymisiä ja palautua niistä nopeasti. Mieleltään resilientti sietää paremmin stressiä, kuormitusta ja on joustavampi tiukan paikan tullen.  Treenaamalla näitä muutamaa mielen taitoa, pääset jo pitkälle ja vähennät riskiä ajautua isompiin mielenhyvinvoinnin haasteisiin.

Meillä Laavulla valmennusfilosofiamme perustuu juurikin näiden yllä mainittujen taitojen kehittämiselle. Kaikki lähtee liikkeelle itsetuntemuksen lisäämisestä. Pysäyttämällä sinut tutkailemaan omia ajatuksiasi ja tunteitasi valmentaja kehittää kykyäsi tuntea itseäsi vielä paremmin. Haastamalla sinut pohtimaan mikä on todella sinulle tärkeää, miksi ajattelet juuri niinkuin ajattelet, ja onko uskomuksissasi mitään järkeä, alat ymmärtää paremmin sitä, kuinka toimit erilaisissa tilanteissa ja miten voisit ehkä auttaa itseäsi toimimaan entistä järkevämmin.

Joskus ajatukset ovat niin solmussa, että niiden selkeyttämiseen tarvitaan ulkopuolinen henkilö. Valmentajan tehtävä onkin auttaa sinua jäsentämään tilannetta ja tarjota uutta näkökulmaa. Sen sijaan, että valmentaja ratkaisisi ongelmia puolestasi, hän toimii ikään kuin peilinä ajatuksillesi, mikä helpottaa sinua itse löytämään parhaan ratkaisun tilanteisiin. Valmennuksen tarkoitus onkin kasvattaa omaa ongelmanratkaisukykyäsi, ennemmin kuin tarjota valmiiksi pureskeltuja latteuksia ainutlaatuisiin haasteisiisi. Pikkuhiljaa huomaat, että minäpystyvyytesi kasvaa ja mahdollisuutesi saavuttaa yhä vaikeampia tavoitteita helpottuu.

Mielen perukoille vellomaan jäävät “kivat ideat” ovat yhtä tyhjän kanssa ilman niiden liikkeellepanoa. Siksi valmennuksessamme panostetaan itsetuntemuksen lisäämisen, ajatusten selketyksen ja minäpystyvyyden kasvattamisen lisäksi siihen, että sinun oivalluksesi saadaan oikeasti käytäntöön. Valmennuksessa kun on viime kädessä kyse ongelmien ratkaisusta ja eteenpäin menemisestä, eikä pelkästään syiden etsimisestä ja niiden ymmärtämisestä. Jokaisen tapaamisen tavoitteena on, että saat jotain uutta työkalupakkiisi, joka auttaa sinua eteenpäin matkallasi kohti tavoitteitasi.  

Mielenhyvinvointi vaihtelee kaikilla, mutta hyvin treenatun mielen avulla pystyt vastaamaan arjen haasteisiin ja isompiinkin kriiseihin joustavasti. Oli treenimetodisi sitten kirjallisuuteen perehtyminen, itsereflektio kirjoittamalla, koulutuksiin osallistuminen tai oman valmentajan kanssa sparrailu, muista, että tuskin lähtisit maratonillekaan treenaamatta. Miksi siis et ottaisi mielen taitoja haltuun jo hyvissä ajoin?